Waarden, visie, missie en doel

Welke waarden koestert Initiatief OneMelodie?

1. De waarden van OneMelodie:

 • OneMelodie is een onafhankelijke organisatie die staat voor de waarden van Respect, Moed, Verantwoordelijkheid, Flexibiliteit en Integriteit.
 • OneMelodie begint met de waarde van RESPECT. Ieder mens is uniek en speciaal en heeft op z’n minst één goede kwaliteit. OneMelodie ziet de mensheid als een grote wereldfamilie.
Respect voor ieder mens

Respect voor ieder mens op aarde.

 • OneMelodie heeft MOED. Ze is onvermoeibaar in het wakker maken van de originele goedheid van ieder mens. En laat in deze tijd een ander geluid horen, tegen de tendens in.
Moed

Moed door te geloven in de goedheid van ieder mens.

 • OneMelodie koestert positief denken en doen in brede zin. Daarin neemt ze haar VERANTWOORDELIJKHEID door sociale educatie voor kinderen en volwassenen aan te bieden.
Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijkheid nemen voor ‘OneMelodie’ educatie.

 • OneMelodie streeft naar FLEXIBILITEIT. Ze weet zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden terwijl haar oog en wil(skracht) gericht blijft op haar doel.   
Flexibel als een ballerina.

Flexibel als een ballerina.

 • OneMelodie ziet eigen INTEGRITEIT als de basis van vooruitgang en vernieuwing. OneMelodie kan alleen vanuit zelfrespect en in samenwerking met anderen/ andere organisaties een bijdrage leveren aan wereldwijde harmonie van mensen van alle culturen.
Integriteit is de basis van vooruitgang en vernieuwing.

Integriteit als de basis van vooruitgang en vernieuwing.

OneMelodie-denkwolk

Uit deze waarden zijn de volgende visie, missie en doelen ontstaan.

2. De Visie van OneMelodie

Het visioen of de droom van OneMelodie is;
dat mensen BLIJ en ONBEZORGD van geest en hart zijn onder alle omstandigheden en VERDRAAGZAAM met elkaar omgaan.

3. De Missie van OneMelodie

De missie is mensen van alle culturen eenvoudige sociale educatie aan te bieden waarmee ze hun GELUK dat is hun persoonlijk en maatschappelijk welzijn zelf kunnen verbeteren.

Met persoonlijk welzijn bedoelen we:
Je bent je bewust van je originele kern van goedheid. Je kent je eigen waarde en kwaliteiten en weet deze met plezier en succes te gebruiken in je dagelijks leven.

Met maatschappelijk welzijn bedoelen we:
Vanuit een persoonlijk welbevinden en vanuit zelfreflectie lever je vanzelfsprekend een positieve bijdrage aan je leefomgeving en aan het welzijn van de mensen om je heen.

OneMelodie - Je geluk versterken.

         OneMelodie – Je geluk versterken.

4. Het Doel van OneMelodie

 • De OneMelodie educatie gaat over het HERVINDEN EN GEBRUIKEN VAN JE EIGEN WAARDE of innerlijke kracht door middel van een positieve en realistische denk- en leefstijl.
 • OneMelodie wil educatieve kennis aanbieden aan mensen van diverse culturen waarmee ze ZELF HUN GELUK KUNNEN VERSTERKEN.                                                                                                                     Bij de activiteiten gebruiken we vooral het internationale onderwijsprogramma van Living Values Education dat gebaseerd is op 12 universele waarden en het Verdrag van de Rechten van het Kind: http://www.livingvalueseducation.nl/ontstaan/

Kort samengevat zijn de specialiteiten van OneMelodie:

 • Openheid en zoveel mogelijk culturele diversiteit.
 • Versterking van je geluk.
 • Eenvoudige sociale educatie voor alle leeftijden.
 • Organisatie van vrijwilligers.
 • Politiek en religieus neutraal.