NIEUWE FLYER Living Values Education

Wie is er landelijk actief met waarden en laat zich daarbij inspireren door Living Values Education? Bekijk hier de NIEUWE FLYER van medewerkers.

Ben jij je bewust van jouw waarden of kwaliteiten? Gebruik je ze weleens in je leven of is een mooie quote van de dag over bijvoorbeeld liefde of geluk in je mail postbus genoeg voor jou?

Ieder van ons wordt geboren met een innerlijke schat aan waarden. Veel mensen beseffen niet bewust dat waarden tot de kern van hun wezen behoren én bepalen hoe zij leven ervaren. Positieve waarden actief in je leven gebruiken, begint met aandacht te hebben. Wanneer je je gedrag laat inspireren door positieve waarden, creeer je mede een klimaat waarin ieder zich begrepen, gewaardeerd, gerespecteerd en geliefd kan voelen. Dit is in feite waar ieder mens naar verlangt, een leefomgeving waarin je mag zijn, je veilig kan voelen, je kan uiten en mag groeien in je ontwikkeling.

Waarden kun je zien als een kompas in je leven.  Dit onderwijsprogramma helpt je om je waarden te ontdekken, te ervaren en bewust in je leven toe te passen. Het is niet alleen op school met kinderen toepasbaar maar uiterst bruikbaar voor iedereen in zijn dagelijks leven. Het is een manier om je leven ten goede te veranderen of mooier te maken door zelf je waarden ten volle te leven, elke dag, in alles wat je doet.

 

Living Values Education is een internationaal onderwijsprogramma gebaseerd op 12 universele waarden** en het Verdrag van de Rechten van het Kind en is geworteld in de Verenigde Naties en UNESCO. Het Living Values Education concept is inmiddels in vele talen vertaald waaronder het Arabisch en Chinees.

Voor meer info: http:/www.livingvalueseducation.nl

** Vrede, Liefde, Geluk, Respect, Eenvoud, Vrijheid, Verbondenheid, Eerlijkheid, Verantwoordelijkheid, Verdraagzaamheid, Bescheidenheid en Samenwerking.