Een TAAL leren schrijven, makkelijk toch…

Dat jouw ‘DEROOMEH’ droom mag worden

– Blog: Een TAAL leren schrijven, makkelijk toch…

Een beeld krijgen van hoe de Nederlandse taal op papier uitziet is, ontdek ik, voor velen een hele klus.

Ja, je kent het alfabet wel min of meer maar ‘school’ blijkt op papier geen ‘sgoole’ te zijn hoewel je het wel zo hoort. En ‘kooh’ is geen koe zegt de juf! Al jaren in Nederland en je spreekt een vlot mondje mee met de lokalen: een lekker stukje ‘kiep’ dat gaat er wel in. Nu hoor je op de les, dat is fout, je moet nu ‘kip’ schrijven én zeggen! Tijd en vooral moed en enthousiasme wordt wekelijks gegeven om de Nederlandse taal in de juiste vorm op papier te krijgen. Utrecht is geen ‘Utregt’ ook al vind jij dat wel leuk. Jouw ‘DEROOMEH’ moet droom worden.

Wat een verrassing dat er prachtige mensen in Nederland zijn die volledig meedraaien in de maatschappij maar op lettergebied hun weg nog niet weten te vinden. Je hebt jaren in ploegendienst in de fabriek gewerkt of kwam als 19-jarige in Nederland aan en ging meteen werken. Een kans om Nederlands te leren schrijven was er niet bij. Maar nu ben je ouder of met pensioen en je wilt mee met de tijd. Je ontdekt dat weinigen je mailberichten begrijpen: Goodemoge hoeh gaete at?

Ik voel genegenheid en doe van binnen ‘mijn petje af’ voor deze mensen. Samen beter leren lezen: een tekst gaat over Hassan die wakker wordt van een mug ..zzzzzzzzz.. Je krijgt de opdracht een dictee te maken van de 5 moeilijkste woorden uit de tekst: Als eerste noem je: zzzzzzzzz. Een andere lesnemer reageert verheugd op dit woord: Hoe lang moet die zzzzzzzz .. duren? Er wordt veel gelachen op de les. Elke week leer je weer bij over die taal én we leren van elkaar. Je vertelt hoe jij omgaat op je schoonmaakbaan met de Nederlanders die geen Marokkanen aan hun bureau gewend zijn. Voor jou is iedereen gelijk. Je blijft rustig en vriendelijk en begroet iedereen elke keer. Want je weet op een dag zal het ijs smelten.

Dat jouw ‘DEROOMEH’ droom mag worden.

BLOG van Elena over taalles geven aan ‘laaggeletterden’.

VOOR MEER INFO:

https://www.lezenenschrijven.nl/-over-laaggeletterdheid/

https://www.facebook.com/kanaleneiland-werkt-942348782501510/

‘Kanaleneilandwerkt’ is een vrijwilligersorganisatie in Utrecht die migranten en vluchtelingen ondersteunt met het vinden van werk en het leren van de Nederlandse taal. Heb je 2 uur per week ‘over’ en wil je iemand helpen met Nederlands leren dan bel naar tel.: 06 – 38382260.

NB: De inhoud van blogs representeren niet noodzakerlijkerwijs standpunten van OneMelodie.